OpenWRT 14.07, TL-WR1043ND та 12 і 13 канали WiFi

Під’єднуємося до маршрутизатора по ssh (putty etc).  Логін: root, пароль ваш. Далі у терміналі вводимо наступні команди:

cd /tmp/
wget http://luci.subsignal.org/~jow/reghack/reghack.mips.elf
chmod +x reghack.mips.elf
./reghack.mips.elf /lib/modules/*/ath.ko
./reghack.mips.elf /lib/modules/*/cfg80211.ko
reboot

Screenshot_2015-10-23-18-49-33Після перезавантаження маршрутизатора маємо підтримку 12 та 13 каналів WiFi:

root@serhiyko:~# iw list
Wiphy phy0
...
* 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (20.0 dBm)
* 2472 MHz [13] (20.0 dBm)
* 2484 MHz [14] (disabled)

На знімку екрана добре видно перезавантаженість основних каналів WiFi.

Підгледів тут.