Centos 7, ISP Manager 5 та Exim 4.94-1

Після оновлення Exim до версії 4.94-1 відвалився DKIM для доменів. В логах виглядає так:

2020-07-08 15:27:32 1j75Ah-6423TN-Jz Tainted filename ‘/etc/exim/ssl/example.com.txt’
2020-07-08 15:27:32 1j75Ah-6423TN-Jz failed to expand dkim_selector: failed to open /etc/exim/ssl/example.com.txt: Permission denied (euid=93 egid=93)

Вирішення:

yum downgrade exim

Повертається Exim версії 4.93-3 з репозитарію ispsystem-base.

Далі блокуємо оновлення для Exim:

nano /etc/yum.conf

[main]
...
exclude=exim*